Kontakt os: 45 85 03 88  

Kontakt Kundeservice 

45 85 03 88

 Vi er klar til at betjene dig mandag - torsdag 8:00-15:30
​og Fredag 8:00-15:00​

Renseklasser og muligheder

Når der tales om renseklasser og muligheder er det ofte i relation til givne påbud fra kommunen og i relation til aktuelle valg af de faktiske og mulige anlægstyper.

Renseklasserne opdeles som følgende:
 
  • SOP, gældende for afløb til de mest følsomme miljøer, dvs. mindre vandløb med udløb i søer  
  • SO, gældende for afløb, der skal renses for organisk stof og kvælstof, med udløb som ikke ender i en sø.  
  • OP, gældende for afløb til mere robuste vandløb, hvor det ikke er nødvendigt at rense for ammoniak, men udelukkende for organisk stof og fosfor.  
  • O, gældende for afløb til store vandløb med direkte udløb til fjord eller hav, hvor det er tilstrækkeligt at rense for organisk stof.
Rensekravene i de fire forskellige renseklasser:

Renseklasse BI5 Total fosfor Nitrifikation
SOP 95% 90% 90%
SO 95% 90%
OP 90% 90%
O 90%

Valg af mulig rensemetode i de enkelte renseklasser:
Rense-klasse Ned-sivning Biologisk sandfilter Rodzone-anlæg Beplantet sandfilter Pile-anlæg Samle-tank Mini renseanlæg
SOP X X X X
SO X X X X X X
OP X X X X
O X X X X X X X


De mest benyttede er:
 
  • SOP: Nedsivningsanlæg. Pilerensningsanlæg med membran. Pilerensningsanlæg uden membran. Samletank. Minirenseanlæg med fosforfældning.
  • SOP og SO: Filtralite anlæg.
  • SO og O: Beplantede filteranlæg. Biologiske sandfilteranlæg.
  • SOP, SO, OP og O: Minirensningsanlæg (Ved SOP og OP: Minirensnings anlæg med fosforfældning)