Kontakt os: 45 85 03 88  

Kontakt Kundeservice 

45 85 03 88

 Vi er klar til at betjene dig mandag - torsdag 8:00-15:30
​og Fredag 8:00-15:00​

Kloakering i det åbne land

Bor du i det åbne land, hvor det ikke er muligt at blive tilsluttet en offentlig kloak, skal du selv sørge for en kloakeringsløsning, som kan rense dit spildevand, inden det ledes ud i vandløb eller siver ned i jorden.
 
Alt afhængigt af forholdene i dit område er der forskellige muligheder:
 
Pilerensningsanlæg
Uden udledning til omgivelserne eller nedsivning til grundvandet er det en miljørigtig løsning. Vandet forsvinder fra et tæt bassinanlæg ved at fordampe fra jorden og pilene til luften. Høj grundvandsstand er samtidig ingen hindring for optimal funktionalitet.
 
Nedsivningsanlæg
Er der mere end én meter fra terræn og ned til grundvandet, kan der anlægges et nedsivningsanlæg, som giver en god og effektiv rensning, inden spildevandet når grundvandet. Står grundvandet højt i området, kan det udføres som et hævet sandmileanlæg.
 
Minirenseanlæg
Anlægget fungerer som et kommunalt renseanlæg – bare i en miniudgave. Når spildevandet er renset, udledes det til markdræn, sø eller bæk eller havet, og det fungerer bedst ved en jævn belastning af spildevand, hvilket er tilfældet for langt de fleste husstande. Anlægget bruger el til at pumpe vand og luft.
 
Biologisk sandfilteranlæg
Et biologisk sandfilteranlæg virker næsten som et traditionelt  nedsivningsanlæg, men anvendes hvor der ikke kan etableres nedsivning p.g.a. jordbundsforhold eller p.g.a. afstandskrav som ikke kan overholdes. Virkemåden er den, at spildevandet efter bundfældningstanken ledes gennem et sandlag i stedet for direkte gennem jorden.